Πώς να σχεδιάσετε ένα πετυχημένο διαφημιστικό banner


Αν θέλετε να μάθετε πως μπορείτε να σχεδιάσετε καλαίσθητα και επιτυχημένα διαφημιστικά banners, μπορείτε να κατεβάσετε δωρεάν τον οδηγό 25 best practices in banner advertising από την ιστοσελίδα της bannersnack. Αν δεν έχετε εμπειρία με σχεδιαστικά προγράμματα, μπορείτε να δημιουργήσετε δωρεάν banners τύπου gif χρησιμοποιώντας τα on-line εργαλεία που σας παρέχουν.

bannersnack logo

High quality gif & flash banner maker

,

  1. No comments yet.
(will not be published)